Home / FAQ / Uzlaşma Teklifi Kime yapılır?

Uzlaşma Teklifi Kime yapılır?

Uzlaştırmacı dosyayı tevdi aldıktan sonra şüpheli, sanık, mağdur ya da suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunacaktır. Önce kime uzlaşma teklifinde bulunacağı ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikle değerli hocam Dr Cengiz Apaydın tarafından yasal düzenlenme olması teklif edildiği üzere öncelikle mağdur yada suçtan görene uzlaşma teklifinde bulunmak faydalı olacaktır. Çünkü uzlaşma mağdur odaklı bir kurum olmakla birlikte mağdurun uzlaşma teklifini kabul etmemesi halinde şüpheli yada sanığa ulaşmanın bir karşılığı olmayacaktır.

Peki şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması ya da kısıtlı olması hâli ile mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücü bulunmaması durumunda, uzlaşma teklifi kime yapılacaktır. Bu durumlardan herhangi birinin varlığı halinde uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılmalıdır. Kanuni temsilci veli yada vasi olabilir.

Ayrıca müştekinin veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması hâlinde vekâletnamede özel yetki var ise vekile de uzlaşma teklifinde bulunulabilir. Özel hukuk tüzel kişisi söz konusu ise uzlaşma imza sirküleri olan şirket yetkilisi ile de yapılabilecektir. Yetkili kişi ve kişiler dosyadan anlaşılamıyorsa tüzel kişiliğin genel merkezine tebligat yapılması suretiyle uzlaşma teklifinde bulunulmalıdır.

Kaynak : Uzlaştırmacı Av. Özlem ÖĞÜTCÜ UZLAŞTIRMA REHBERİ

hakkında Uzlaşma Bilinci

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı / Uzlaştırmacı / Uzlaştırma Portalı / Kurucu Üye

Ayrıca Kontrol Et

İstinabe Nedir, Nasıl Uygulanır?

İSTİNABE Tanımı ve Uygulama Şekli 1.GİRİŞ Uzlaştırmacı UYAP. sistemi üzerinden görevlendirilmiş olduğu dosya üzerinde gerekli …