Home / Mevzuat / Mahkeme (kovuşturma ) dosyalarında kesinleşen ve hatta infaz edilen dosyalar da uzlaştırmaya gönderilebilir mi?

Mahkeme (kovuşturma ) dosyalarında kesinleşen ve hatta infaz edilen dosyalar da uzlaştırmaya gönderilebilir mi?

Bazı uzlaştırmacı arkadaşlara mahkemelerden kesinleşen ve hatta infaz edilen ( para cezası ödenen veya hapis cezası infaz edilen )dosyalar gelmekte (Önceden uzlaştırma usulü uygulanmamış ancak daha sonradan uzlaştırma kapsamına alınmış olabilir ) olup tarafların bu yönde soruları ile karşılaştıklarını beyan ettikleri görülmektedir.

Tekerrür/Hagb/Aynen infaz uygulanması söz konusu olduğu durumlarda gönderilebilir..

Size verilen ve daha önce uzlaştırma işlemleri yapılmayan suçun cezasının infazından sonra kişi yasada ön görülen süre içinde yeni bir suç işlemiş olabilir. Bu durumda ikinci suçu nedeniyle hakkında TEKERRÜR hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilir…

*Tekerrür,* daha önce işlenen bir suçun cezası kesinleştikten belli bir süre sonra ikinci bir suç işlenmesidir.

Suçta tekerrür, sanığın işlediği ikinci suç nedeniyle daha ağır bir yaptırımla karşılaşmasına yol açar.

Suçta tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüye 5275 sayılı İnfaz Kanunu’nun 108. Maddesinde düzenlenen “mükerrerlere özgü infaz rejimi” uygulanır. Mükerrerlere özgü infaz rejimi, hükümlünün *cezaevinde daha fazla kalmasına* yol açar.

SANIĞIN SİZE TEVDİ EDİLEN VE DAHA ÖNCEDEN UZLAŞTIRMA USULÜ UYGULANMAMIŞ VE ERTELENMİŞ SUÇUNDAN SONRA YENİDEN İŞLEMİŞ OLDUĞU BAŞKA SUÇU OLABİLİR.

( bu hususlar uzlaşmanın hukuki mahiyeti ve sonuçları anlatılırken iletişim esnasında kendisinden öğrenilebilir.)

*Hapis cezasının ertelenmesi,* suç işlediği tespit edilen fakat bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilen şahsın kişiliği dikkate alınarak cezanın belirlenen bir deneme süresi için cezaevinde infaz edilmemesi, deneme süresi “iyi halli” geçtikten sonra cezanın infaz edilmiş sayılmasına yol açan bir ceza erteleme kurumudur.

Hakkında hapis cezası erteleme kararı verilen hükümlü 1 yıldan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere bir denetim süresine tabi tutulur.

Hükümlünün *denetim süresi içinde* kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; *ertelenen cezanın* kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

SANIĞIN SİZE TEVDİ EDİLEN VE DAHA ÖNCEDEN UZLAŞTIRMA USULÜ UYGULANMAMIŞ VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMİŞ SUÇUNDAN SONRA DENETİM SÜRESİ İÇİNDE YENİ SUÇ iŞLEMİŞ OLABİLİR..

*Hükmün açıklanmasının geri bırakılması,* sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur (CMK md.231)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde *sanık 5 yıl* süreyle denetime tabi tutulur. 18 yaşından *küçük çocuklar için denetim süresi 3 yıldır.*

Sanık, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işler veya hakimin belirlediği yükümlülüklere aykırı hareket ederse *açıklanması geri bırakılan hüküm mahkeme tarafından açıklanır.*

Uzlaştırma gerçekleşmesi halinde infaz edilen ( ödenen ) para cezasını sanık geriye alabilir mi?

İnfaza dair hükümler derhal uygulanacağı için sonradan lehe kanun değişikliği infazı tamamlanan kısmı etkilemez.

Yani ödenen adli para cezası lehe kanun değişikliği olsa da geri alınamaz..

Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olarak kalmış ise devlet aleyhine tazminat davası açamaz..

Çünkü sanığın eylemi suç olmaktan çıkarılmamakta olup yalnızca uzlaştırma usulü uygulanması sonucunda ki sonuçlarından yararlanabilir..

Mesela Sabıka kaydının silinmesi gibi bir sonuçtan faydalanılır..

TCK MADDE 7: (3) (Değişik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./2.mad) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.

Mahkemeye talepte bulunması hususunda sanık serbesttir..

Kaynak: Uzlaştırma 2018

hakkında Eser GÜNSAL

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Uzlaştırmacı

Ayrıca Kontrol Et

Uzlaşmanın Sağlanması Halinde Soruşturma Konusu Suç Nedeniyle Dava Açılamaz Hükmü İptal Edildi

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Maddi ve manevi tazminat talebiyle açılan davada ,  4/12/2004 tarihli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir