Home / Mağdur Açısından Yararları

Mağdur Açısından Yararları

 • Ceza Adalet sistemi yavaş işlediğinden Uzlaşma sayesinde Mağdur Ceza ve tazminat davaları süreci ile uğraşmaktan kurtulur.

• Mağdur sürece aktif olarak katılmakta, kendi uyuşmazlığının çözülmesi için gerekli hususları bizzat belirlemektedir.

• Fail ile Mağdurun bir araya gelmesi, failin yaşanmış olan olaydan dolayı duyduğu üzüntü ve pişmanlığını mağdura direkt iletebilmesi, Mağdurun olay ile ilgili sormak istediği soruları bizzat faile sorabilmesi, mağdur açısından yargılama sonucu elde edilecek tatminden çok daha fazladır.

• Uzlaşma sürecinde mağdur uğradığı zararın nasıl giderileceği hususunda belirleyici ve karar verici konumundadır.