Home / Uzlaşma Raporu 

Uzlaşma Raporu 

• Taraflar arasında yürütülen uzlaştırma görüşmeleri sonunda, olumlu ya da olumsuz olarak düzenlenir. Tüm tarafların ve uzlaştırmacının imzası raporda yer alır.

• Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına almak suretiyle onaylar, böylece rapor ilam niteliği kazanır.

• Raporda belirtilen edim yerine getirilmediği takdirde, uzlaşma gerçekleşmemiş olur. Soruşturma ve kovuşturma süreci kaldığı yerden devam eder.