Home / Uzlaştırıcı Eğitimine Kimler Katılabilir?

Uzlaştırıcı Eğitimine Kimler Katılabilir?

1. Eğitim kuruluşlarına hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı adayları yönünden; Üniversitelerin Hukuk Fakültesi Mezunları Uzlaştırmacı eğitimine katılabilir.

2. Bunun yanısıra, üniversitelerin;

  • Siyasal Bilgiler Fakültesi,
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
  • İktisat Fakültesi
  • İşletme fakültesi mezunlarından, müfredatında; Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku derslerinden en az ikisini başarılı olarak görmüş olanlar başvurabilir.

3. İki yıllık önlisans öğreniminden sonra dikey geçişle dört yıllık yüksek öğrenimini yukarıda anılan fakültelerden birinden mezun olarak tamamlayanların da eğitim kuruluşlarına başvurabilmeleri için; yukarıda anılan derslerden en az ikisini, önlisans öğrenimi sırasında veya dikey geçiş sonrası lisans öğrenimi sürecinde görmüş olmaları ve bu derslerden başarılı olmuş olmaları gerekir.

Kaynak:  28/03/2019 Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı (SSS)