Home / Uzlaştırma Süreci Nasıl İşler?

Uzlaştırma Süreci Nasıl İşler?

• Hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında gerçekleşebilir. Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenmesi neticesinde, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında kalması sonucu, Cumhuriyet Savcısının onayı ile uzlaştırmacı görevlendirilmesi yapılır.

• Bu görevlendirme sonrası uzlaştırma evrakı tutanak ile Uzlaştırmacıya teslim edilir.Bu aşamadan sonra uzlaşma teklifi ile sürece başlanır.