Home / Toplum Açısından Yararları

Toplum Açısından Yararları

• Toplum adalet sürecine katılmaktadır.

• Mağdur ve failin birbirini tanıdığı ve gelecekte karşılaşmaların muhtemel olduğu durumlarda toplumsal barışın devamı sağlanmaktadır.

• Hapis cezasının toplumsal ve ekonomik etkileri azaltılmaktadır.