Home / Fail Açısından Yararları

Fail Açısından Yararları

Fail Ceza ve Tazminat davaları süreci ile uğraşmaktan, yargılama sonucu çıkabilecek hapis ya da para cezasından, ceza alması durumunda adli sicil kaydına işlenecek sonuçlardan kurtulmaktadır.

Yargılama sonucu ceza alması durumunda oluşacak yargılama giderlerinden kurtulacaktır.

Failin cezalandırılması yerine, yapmış olduğu haksızlığı ve vermiş olduğu zararı gidermesi imkanı tanınmaktadır.

Uzlaşma sonucu ortaya çıkacak karar, failinin kendi iradesinin de etkili olduğu bir karar olacaktır.