Home / Uzlaşma Görüşmeleri 

Uzlaşma Görüşmeleri 

• Tarafların uzlaşma teklifini kabul etmesi sonrasında uzlaşma görüşmelerine başlanır. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli,sanık,katılan,mağdur,suçtan zarar, kanuni temsilci, müdafii ve vekil katılabilir.

• Uzlaşma görüşmeleri, tarafların menfaatlerine uygun, kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir ortamda veya taraflarca kabul edilen bu işe uygun başka yerlerde gerçekleştirilebilir.

• Uzlaşma sağlanabilmesi için birden fazla müzakere yapılabilir.

• Müzakereler, taraflarla birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilecek toplantılarla yürütülebilir. Müzakereler, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle de yapılabilir.