Home / Hakkımızda / Yazarlarımız

Yazarlarımız

Gülsüm KOÇAK                              gulsun-kocak

Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Uzlaştırmacı

 

1964 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, İşletme Fakültesi lisans eğitimini Hacettepe ve Eskişehir Anadolu Üniversitesinde tamamladı. 32 yıl süren kamu görevi hizmetinde farklı departmanlarda ve idari görevlerde bulundu.

Başbakanlık Deprem Kriz Merkezi Koordinatör Ekip Üyeliği ve Tasarruf Geliştirme Ekibi Liderliği görevleri yaptı. Farklı konu ve tarihlerde hayata geçirdiği eğitim, seminer, çalıştay ve projeler ile Eğitim Danışmanlığı hizmetlerinden dolayı takdirname ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi.

Bütçe Yönetimi Enformasyon Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, İç Denetim Tetkik, Performans Esaslı Bütçeleme, Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme, Süreç ve EFQM Mükemmellik Modeli, Stratejik Planlama, Sistem Tasarımı Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi, Risk Yönetimi, Stratejik Yönetim Programları, ATAUM Jean Monnet Sosyal Politika Eğitimi, Temel ve Genel Psikoloji Eğitim Akademisi’nde eğitim aldı.

Kurum Kaynaklarının Ölçülebilir ve Değerlendirilebilir Verilerle Planlı ve Verimli Kullanılması Aşamaları “Ödeme Takip Sistemi Rehberi, Finansal Okuryazarlık, Kurum Çalışanlarının Kurum Kültürü Algı Farklılıklarının Belirlenmesi Araştırması” konularında çalışmalar yaptı. 32 yıl süren Kamu hizmetinden 2017 yılında kendi isteğiyle emekli oldu.

09 Mart 2019 tarihinde İstanbul Yeditepe Üniversitesinde 1 inci Uzlaştırmacılar Çalıştayı’nda, Grup Lideri olarak görev aldı. İkinci üniversite kapsamında eğitimine, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir. Hobileri arasında karakalem çalışmaları, çini ve keçe uygulamaları bulunmaktadır. Halen Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunda Uzlaştırmacı olarak görev yapmaktadır.

seyfi-yucelSeyfi YÜCEL

Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Uzlaştırmacı

 

29 Ekim 1963 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da, lise öğrenimini Çorum Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi Sanat Eğitimi Yüksek Okulundan 1983 yılında mezun oldu ve aynı yıl Sakarya’da meslek lisesi atölye ve meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine; Alan atölye şefliği, Okul müdür yardımcılığı, Okul müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü unvanları ile eğitim camiamızın çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1987 Sakarya Üniversitesi ekonomi ve 1999 yılında da çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında yüksek lisan eğitimini ‘’ Ahilikten Günümüze Mesleki Eğitim ve Bir Model Önerisi’’ adlı tez çalışmasını bitirerek mezun oldu.

28 Aralık 1989 tarihinde Türkiye’nin ilk eğitim sendikası olan Eğitim-İş’in kuruluşunda ve il yönetiminde görev aldı. TEMA Vakfı ile AB projelerinde çalıştı.

Türkiye Sakatlar Derneği Gönen Şubesi’nde sosyal ve rehabilitasyon tesisi projesi ile Rotary projesinde 2003 yılı İnsanlığa Hizmet Belgesi’’ onuru ödülüne layık görüldü. Özel şirketlere ISO 2008, İş Güveliği Prosedürleri, Personel Yönetimi, İşe Kabul ve İş Başı Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermekte, MYK Emlak Danışmanlığı 4 ve 5 inci seviye eğitim ve sınav projesi çalışmaları yapmaktadır.

Ulusal, yerel gazete ve dergilerde öykü, deneme, tiyatro, eğitim, sosyal hayat ile ilgili yayımlanan yedi yüze yakın yazısı bulunmakta, öğretmenlik görevine fiilen devam etmektedir. Evli ve iki çocuklu olup, Halen Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna kayıtlı Uzlaştırmacı olarak görev yapmaktadır.