Home / Uzlaşma ve Uzlaştırma

Uzlaşma ve Uzlaştırma

Uzlaşma

• Mahkemeler haricinde alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeni ile, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin kanun ve yönetmelikteki esaslara uygun olarak anlaşmış olmalarını ifade etmektedir.

• Uzlaşmaya katılım her iki taraf için de tamamen gönüllüdür ve süreçte gizlilik ilkesi esastır.

Uzlaştırma

Uzlaştırma kapsamına giren suç nedeni ile şüpheli veya sanık ile mağdur,suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, kanun ve yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir.