Home / Uzlaşmanın Yararları

Uzlaşmanın Yararları

• Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin, cezalandırmaya dayalı olmayan bir ortamda gerçek anlamda sorumluluklarını bilmeleri ve uzlaşmaları için neye ihtiyaç duyduklarını anlamalarını sağlar.

• Hem faillerin, hem de mağdurların topluma yeniden kazandırılarak, uğradıkları zararların giderildiğine inanılır.