Home / Haberler / Yeni Yargı Paketinde Uzlaştırma

Yeni Yargı Paketinde Uzlaştırma

Yeni yargı reformu taslağında Uzlaştırma ile ilgili ;

1- Daha önceden sadece uzlaşma kapsamında olmayan aşağıdaki suçların kapsama alınması;
a- TCK 155/2 Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma
b- İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde 119, birinci fıkra (c) bendi)
c- Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165)

2- ‘Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz’ hükmünün;

‘Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz’ şeklinde düzenlenmesi

3- ‘Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir’ ibaresi ‘her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez uzatabilir ‘şeklinde düzenlenmesi

hususları yer almaktadır.

hakkında Uzlaşma Bilinci

Uzlaşma Bilinci
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı / Uzlaştırmacı / Uzlaştırma Portalı / Kurucu Üye

Ayrıca Kontrol Et

Yargıda Süreler 15 Haziran’a Kadar Durduruldu

30.04.2020 tarih 31144 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2480 karar sayılı Cumhurbaşkanı kararında ‘Kovid-19 salgın hastalığının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir