Home / Mevzuat / Kısmi Uzlaştırma Olur mu?

Kısmi Uzlaştırma Olur mu?

Kısmi uzlaşma, müşteki / şüpheli tarafında birden fazla kişi olup da tarafın bazısı ile uzlaşılması halinde yapılan uzlaştırma işlemleridir.

Ceza Muhakemesi Kanunu m. 253/7 hükmünün uygulanarak mağdurların hepsinin uzlaşmayı kabul etmesini aramak için; işlenen suçun tek ve o suçtan mağdur olanların ise birden fazla olması gerekir. Örneğin, bir motorlu aracın çalınması olayında motorlu aracın birden fazla sahibi varsa (iki kişinin müşterek mülkiyetinde ise) bu durumda şüpheli (veya sanık) ile bu mağdurların hepsinin  uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

Mağdurlardan birinin uzlaşmayı kabul etmesi, uzlaştırma yoluna gidilmesi için yeterli değildir. Bu tür olaylara özellikle suçun konusunun tek olmasına rağmen bu konunun birden fazla kişiye ait olması hallerinde rastlanabilir. Bu tip olaylarda mağdurların mecburi birlikteliğinden de bahsedilebilir ve şikayete tabi suçlarda şikayet hakkından
vazgeçmenin söz konusu olabilmesi için tüm mağdurların vazgeçmesi gerekir.

Sonuç olarak birden fazla suçun söz konusu olduğu ancak kanunun tek ceza öngördüğü taksirli fiil ile birden fazla kişinin yaralanması halinde her bir mağdur ile ayrı ayrı uzlaştırma yoluna gitmek mümkündür. 

Şikayet hakkı da her bir mağdur tarafından diğerinden bağımsız olarak kullanılmaktadır.

Hakaret ve Basit tehdit suçlarında şikayet hakkı her bir mağdur tarafından ayrı ayrı kullanabildiği uzlaşma halinde TCK43/2 maddesinin uygulanmayacağı, bu nedenle her bir müşteki ile hakaret ve tehdit suçlarından uzlaştırma yapılması mümkündür.

A. Birinci müştekiye karşı hakaret
B. İkinci müştekiye karşı kasten yaralama
C. Bir şüpheli

Durumunda A ve B kişilerinden uzlaşmak isteyen her bir müşteki diğerine bağlı kalmaksızın uzlaşabilirler.

A ve C uzlaştı ise KYOK veya DÜŞME kararı verilir.

B ve C uzlaşmadı ise kamu davası açılır veya hüküm açıklanır.

Birden fazla suç için (taksirle yaralama vs. neden olma) tek ceza öngörülen hallerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır. 

Taksirle (trafik kazası ) yaralanan bazı müştekiler yönünden şüpheli ile uzlaşma gerçekleşir ise kısmi uzlaşma nedeniyle ek kyok verilir ve yalnızca uzlaşmayan müştekiler acısından şüpheli hakkında taksirle yaralamaya neden olma suçundan dava açılacaktır.

Birden fazla müştekiye ait bir malın çalınması, Birden fazla müştekiye ait taşınmaza yönelik hakkı olmayan yere tecavüz suçu ( TCK 154 ) gibi hallerde uzlaşma olabilmesi için Müştekilerin TÜMÜNÜN uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

Uzlaştırmacıya sarf ücreti yazılırken uzlaşan taraf sayısı dikkate alınmak suretiyle ücret takdir edilir.

Kaynak: Uzlaştırma 2018 Facebook sayfası

hakkında Eser GÜNSAL

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Uzlaştırmacı

Ayrıca Kontrol Et

Uzlaşmanın Sağlanması Halinde Soruşturma Konusu Suç Nedeniyle Dava Açılamaz Hükmü İptal Edildi

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Maddi ve manevi tazminat talebiyle açılan davada ,  4/12/2004 tarihli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir