Home / Edim Nedir ve Çeşitleri 

Edim Nedir ve Çeşitleri 

Edim, Uzlaşma sürecine katılan tarafların, süreç sonunda maddi veya manevi herhangi bir konu üzerinde anlaşmaları olarak açıklanabilir. Belirlenen edimin hukuka ve ahlaka uygun olması gerekmektedir.

• Fiilden kaynaklanan maddî veya manevî zararın tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi,
• Bir kuruma veya yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması,
• Kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşta geçici süreyle çalışılması,
• Topluma faydalı birey olmasını sağlayacak bir programa katılması,
• Mağdurdan özür dilenmesi gibi edimler belirlenebilir.