Home / Uzlaşma Giderleri 

Uzlaşma Giderleri 

• Uzlaştırmanın gerçekleşmesi halinde; Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri devlet hazinesi tarafından karşılanır.

• Uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde; Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri için Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır.