Home / FAQ / Uzlaştırmacı hakkında denetim ve performans kaydı kim tarafından tutulacaktır?

Uzlaştırmacı hakkında denetim ve performans kaydı kim tarafından tutulacaktır?

Uzlaştırmacılar hakkında Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili veya Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacak denetim ve performans değerlendirmeleri ile sonuçları denetim ve performans kaydı olarak tutulur. Yani uzlaştırmacının performans değerlendirmesi dosya aldığı ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacaktır.

Bu kayıt; dosyanın uzlaştırmacıda kaldığı süre, uzlaşma teklifi ve uzlaştırma raporunun sonucu, etik ve temel ilkelere uyma, uzlaştırma raporunun eksiksiz düzenlenmesi, müzakerelerin gizliliğine riayet edilmesi, raporun süresi içinde verilmesi ile düşünceler sütunundan oluşacak olup, uzlaştırmacının sicilde kalması, uzlaştırmacıya tevzi edilecek dosya sayısı gibi sonuçları bulunmakta olduğundan uzlaştırmacı için denetim ve performan kaydı oldukça önem arz edecektir.

Kaynak : Uzlaştırmacı Av. Özlem ÖĞÜTCÜ UZLAŞTIRMA REHBERİ

hakkında Uzlaşma Bilinci

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı / Uzlaştırmacı / Uzlaştırma Portalı / Kurucu Üye

Ayrıca Kontrol Et

İstinabe Nedir, Nasıl Uygulanır?

İSTİNABE Tanımı ve Uygulama Şekli 1.GİRİŞ Uzlaştırmacı UYAP. sistemi üzerinden görevlendirilmiş olduğu dosya üzerinde gerekli …