Home / FAQ / Açıklamalı tebligat usulü nedir?

Açıklamalı tebligat usulü nedir?

Yasal düzenleme gereğince resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma veya kovuşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye, sanığa veya kanunî temsilcisine ulaşılamaması hâlinde soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili uzlaştırma yoluna gidilmez.

Bu cümleden olarak ; uzlaştırmacı tarafların dosyaya beyan edilen en son adresine tebligat çıkarmalıdır. Tebligat tebligat kanunu usulünce hazırlanan tebliğ mazbatalı zarfa, ulaşma teklif formu ve uzlaştırmacının hazırladığı davet mektubunun eklenmesi suretiyle olmalı ve uzlaşma bürosuna tevdi ile büro aracılığıyla gönderilmelidir.

Tarafların bu adreslerde olmaması veya yurt dışında olması halinde uzlaşmamek teklif aşamasında kalacak ve dosya ust yazı ile uzlaşma büroya verilecektir. Peki tebligat ulaşmamasına rağmen taraf size ulaşır ve uzlaşmak istediğini söylerse ne olacak?

Yukarıda yazılı hükümler düzenleyici niteliktedir. Yani sizin dosyadaki sürenize riayet etmek koşulu ile taraf size ulaşırsa uzlaşma müzakerelerine başlamanızda hiç bir yasal engel bulunmamaktadır.

Kaynak : Uzlaştırmacı Av. Özlem ÖĞÜTCÜ UZLAŞTIRMA REHBERİ

hakkında Uzlaşma Bilinci

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı / Uzlaştırmacı / Uzlaştırma Portalı / Kurucu Üye

Ayrıca Kontrol Et

”Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” AB – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında Saha Ziyaretleri Gerçekleştirildi

‘Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında  ihtiyaç …