Home / FAQ / Uzlaşmacı kendisine tevzi edilen dosyadaki işlemleri yardımcısına veya bir başkasına yaptırabilecek midir?

Uzlaşmacı kendisine tevzi edilen dosyadaki işlemleri yardımcısına veya bir başkasına yaptırabilecek midir?

Uzlaştırma süreci oldukça meşakkatli ve kimi zaman uzun vakit alabilecek bir süreçtir. Ancak 30145 sayılı Ceza Muhakemesinde uzlaşma yönetmeliği genel hükümler başlıklı 7. Maddenin 11. Bendi uyarınca ” uzlaştırmacı kendisine tevdi edilen uyarınca görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen veya tamamen başka bir kimseye bırakamaz” şeklindeki hüküm uyarınca işlemlerim tamamının uzlaştırmacı tarafından yapılması gerektiği açıktır. Bunun aksi görev sorumluluğu doğuracak olduğundan bu konuda dikkatli davranılması gerekmektedir.

Kaynak : Uzlaştırmacı Av. Özlem ÖĞÜTCÜ UZLAŞTIRMA REHBERİ

hakkında Uzlaşma Bilinci

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı / Uzlaştırmacı / Uzlaştırma Portalı / Kurucu Üye

Ayrıca Kontrol Et

”Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” AB – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında Saha Ziyaretleri Gerçekleştirildi

‘Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında  ihtiyaç …