Home / FAQ / Gerçek kişinin vekili ile uzlaşma yapılabilir mi?

Gerçek kişinin vekili ile uzlaşma yapılabilir mi?

5271 sayılı CMK 253. Maddesinin 13 bendi ve 30145 sayılı Ceza Muhakemesinde uzlaşma yönetmeliği 31. Maddesi uyarınca uzlaşma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören , kanuni temsilcisi, müdafi ve vekil katılabilir. Yine 30145 sayılı Ceza Muhakemesinde uzlaşma yönetmeliği, 29. Maddesinin 1 bendine göre uzlaşma teklifi, şüpheli, sanık, katılan mağdur ve suçtan zarar görene yapılır, şüpheli, sanık, katılan mağdur ve suçtan zarar görenin reşit olmaması yada kısıtlı olması hali ile mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücü bulunmaması durumda, uzlaşma teklifi kanuni temsilcisine yapılacağı, 2. Bendinde ise müştekinin yada suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde vekaletnamede özel yetkisi var ise vekile de uzlaşma teklifinde bulunulabileceği belirtilmiştir.

Bu amir hükümlerden hareketle gerçek kişi adına vekilinin müzakerelere katılabileceği ancak vekaletnamesinde özel yetki olsa dahi vekilin gerçek kişi adına uzlaşma yapamayacağı, bunun ancak özel hukuk tüzel kişileri için geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynak : Uzlaştırmacı Av. Özlem ÖĞÜTCÜ UZLAŞTIRMA REHBERİ

hakkında Uzlaşma Bilinci

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı / Uzlaştırmacı / Uzlaştırma Portalı / Kurucu Üye

Ayrıca Kontrol Et

İstinabe Nedir, Nasıl Uygulanır?

İSTİNABE Tanımı ve Uygulama Şekli 1.GİRİŞ Uzlaştırmacı UYAP. sistemi üzerinden görevlendirilmiş olduğu dosya üzerinde gerekli …