Home / FAQ / Birden fazla mağdur bulunması halinde uzlaştırma nasıl yapılacaktır?

Birden fazla mağdur bulunması halinde uzlaştırma nasıl yapılacaktır?

Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. Bu nedenle birden fazla kişinin mağduriyetine ve zarar görmesine sebebiyet veren bir durumda mağdurların her biri uzlaşmayı kabul etmemiş ise uzlaşma kısmi olarak dahi sağlanamayacaktır.

Ancak Ceza Muhakemesinde ulaşma yönetmeliği genel hükümler başlıklı 7. Maddesinin 4. Bendi u kurala bir istisna getirmiş ve birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hâllerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır denmiştir. Örneğin bir otobüsün şoförünün taksirle sebebiyet verdiği kazada birden fazla kişinin yaralanması olayı veya bir fiili ile birden fazla kişiye hakaret suçunun işlenmesi olaylarında ayrı ayrı uzlaştırma yapmak mümkün olacak ve uzlaşmak istemeyen taraf/taraflar olması halinde tarafların teklif formunda uzlaşmak istemedikleri şeklinde imzaladıkları beyanları rapora geçirilecek ve uzlaşma kısmi olarak sağlanmış olacaktır. Tabi ki tüm mağdurlar ve sanık uzlaşmayı kabul ediyor ise uzlaşma herkes açısından da sağlanabilir.

Kaynak : Uzlaştırmacı Av. Özlem ÖĞÜTCÜ UZLAŞTIRMA REHBERİ

hakkında Uzlaşma Bilinci

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı / Uzlaştırmacı / Uzlaştırma Portalı / Kurucu Üye

Ayrıca Kontrol Et

”Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” AB – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında Saha Ziyaretleri Gerçekleştirildi

‘Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında  ihtiyaç …