Home / FAQ / Uzlaşma ile sonuçlanan bir suç sanık açısından tekerrüre esas olur mu?

Uzlaşma ile sonuçlanan bir suç sanık açısından tekerrüre esas olur mu?

TCK m. 58/1 hükmünde tekerrür,önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi …….” İfadeleri ile tanımlanmıştır. Uzlaşmanın sağlanması halinde soruşturma evresinde kovuşturmaya yer olmadığı, kovuşturma evresinde düşme kararı verilerek, muhakeme bir mahkumiyet söz konusu olmaksızın sonlanacağından, uzlaştırmaya konu olan suç, tekerrüre esas teşkil etmez. Bununla birlikte geçmiş bir mahkumiyetin bulunmasının, uzlaştırmaya engel olmadığını belirtmek gerekir.

Kaynak : Uzlaştırmacı Av. Özlem ÖĞÜTCÜ UZLAŞTIRMA REHBERİ

hakkında Uzlaşma Bilinci

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı / Uzlaştırmacı / Uzlaştırma Portalı / Kurucu Üye

Ayrıca Kontrol Et

”Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” AB – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında Saha Ziyaretleri Gerçekleştirildi

‘Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında  ihtiyaç …