Home / FAQ / Uzlaşma Raporu imzalanmadan edim ifa edilir ve fakat taraf sonradan imzadan imtina ederse süreç nasıl tamamlanacaktır?

Uzlaşma Raporu imzalanmadan edim ifa edilir ve fakat taraf sonradan imzadan imtina ederse süreç nasıl tamamlanacaktır?

Uzlaşma, uzlaşma raporunun taraflarca imzalanması ile sağlanmış olmaktadır. Bu cümleden olarak edimin ifa edilmiş olmasının sürece bir etkisi olmayacaktır. Taraflar rapor imzalayıncaya kadar uzlaşmadan vazgeçebilirler. Edimin sürecin kurulmasına etkisi bulunmamakla birlikte, bir edim kararlaştırılmış ise ve rapor taraflarca imzalandıktan sonra ifa edilmezse bu durumda soruşturma aşamasında şüpheli hakkında kamu davası açılacak ve müşteki tarafından uzlaştırma raporu veya uzlaşma belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilâm mahiyetine haiz belgelerden sayılacağından ilamlı icra takibi yapılabilecektir.

Kovuşturma aşamasında ise; sanık hakkında hüküm açıklanacaktır. Aslında burada yargılama yapılmadığından yargılamaya devam edilecek olmasını anlamak gerekir. Soruya dönersek uzlaşma raporu imzalanmadan edim ifa edilir ve fakat sonradan taraf imzadan imtina ederse; uzlaşma sağlanamamış olacaktır, edim içinse Boçlar Kanunu ve özel hukuk alanında yasal yollara başvurmak suretiyle kişi edim olarak ifa ettiği şeyin geri verilmesini talep edebilecektir.

Kaynak : Uzlaştırmacı Av. Özlem ÖĞÜTCÜ UZLAŞTIRMA REHBERİ

hakkında Uzlaşma Bilinci

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı / Uzlaştırmacı / Uzlaştırma Portalı / Kurucu Üye

Ayrıca Kontrol Et

İstinabe Nedir, Nasıl Uygulanır?

İSTİNABE Tanımı ve Uygulama Şekli 1.GİRİŞ Uzlaştırmacı UYAP. sistemi üzerinden görevlendirilmiş olduğu dosya üzerinde gerekli …