Home / FAQ / Uzlaştırma Müzakerelerine tarafların birlikte katılması zorunlu mudur?

Uzlaştırma Müzakerelerine tarafların birlikte katılması zorunlu mudur?

Hayır. Uzlaşma müzakerelerine tarafların birlikte katılması zorunlu olmadığı gibi süreç taraflar hiç biraraya getirilmeden uzlaştırmacının süreçte taraflarla görüşmesi şeklinde gerçekleştirilebilir.

Uzlaştırmacı öncelikle taraflarla ayrı ayrı görüşmelidir. Tarafların birlikte müzekere yapma talepleri söz konusu değilse veya süreç bunu zorunlu kılmıyorsa ayrı ayrı görüşmeleri sürdürmelidir. Tüm tarafların katılımı ile ortak müzakere yapılacak olması halinde uzlaştırmacı taraflara mutlaka biraraya gelmelerinde sakınca olup olmayacağını sormalı tarafların onaylarını almalıdır. Müzakerelerin ve tarafların güvenliği ve yeni bir hukuki sorun doğmaması adına uzlaştırmacı dengeleri gözetmeli önlemleri almalıdır.

Kaynak : Uzlaştırmacı Av. Özlem ÖĞÜTCÜ UZLAŞTIRMA REHBERİ

hakkında Uzlaşma Bilinci

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı / Uzlaştırmacı / Uzlaştırma Portalı / Kurucu Üye

Ayrıca Kontrol Et

”Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” AB – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında Saha Ziyaretleri Gerçekleştirildi

‘Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında  ihtiyaç …