Home / FAQ / Uzlaştırma raporu ne zaman düzenlenir ve düzenlenirken nelere dikkat edilmelidir?

Uzlaştırma raporu ne zaman düzenlenir ve düzenlenirken nelere dikkat edilmelidir?

Uzlaştırmacı, uzlaşma işlemlerini sonuçlandırdığında yönetmelik Ek-3’te yer alan Uzlaştırma Raporu Örneği’ne uygun, tarafların edimlerini ayrı ayrı, şüphe ve tereddüte yer vermeyecek ve mümkünse sıra numarası içerecek şekilde taraf sayısından bir fazla olarak hazırladığı raporu, kendisine verilen belge örneklerini ve varsa yapmış olduğu masrafları gösteren belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı UYAP’ta düzenlenecek tutanak ile uzlaştırma bürosuna teslim eder.

Uzlaşma teklifi yapılmasından sonra, tarafların da uzlaşma teklifini kabul etmeleri ile müzakere sürecine geçilecek olup, müzakere sürecine geçilmesi halinde artık uzlaştırmacı süreç olumlu da sonuçlansa olumsuz da sonuçlansa uzlaşma raporu düzenlemelidir. Ve yönetmelik gereğince uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı biçimde açıklanır. Burada dikkat edilmesi gerekli önemli bir husus uzlaştırma müzakereleri sırasında suçun işlenmesine ilişkin olarak yapılan açıklamalara raporda yer verilmeyeceğidir. Uzlaştırmacı müzakere esnasında kendisine aktarılan bilgilerin gizliliğini korumalıdır.

Rapor taraf sayısından bir fazla düzlenmeli ve büroya teslim etmelidir. Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına almak suretiyle onaylar, soruşturma dosyasında muhafaza eder. Ancak Cumhuriyet savcısı raporu veya belgeyi, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanmaması, edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle onaylamadığı takdirde gerekçesini rapora yazar. Edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle raporu onaylamaması durumunda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki süreye uyulması koşuluyla edimin değiştirilmesini uzlaştırmacıdan isteyebilir.

Kaynak : Uzlaştırmacı Av. Özlem ÖĞÜTCÜ UZLAŞTIRMA REHBERİ

hakkında Uzlaşma Bilinci

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı / Uzlaştırmacı / Uzlaştırma Portalı / Kurucu Üye

Ayrıca Kontrol Et

İstinabe Nedir, Nasıl Uygulanır?

İSTİNABE Tanımı ve Uygulama Şekli 1.GİRİŞ Uzlaştırmacı UYAP. sistemi üzerinden görevlendirilmiş olduğu dosya üzerinde gerekli …